Ruud Harmsen

Beeldend kunstenaar

Smakt

De hier getoonde kleurenlinosnedes zijn vervaardigd door Ruud Harmsen voor het boek: “Op weg naar een gelukkige levensstaat“, geschreven door Marco van der Plasse.

 

Het boek is uitgegeven n.a.v. het 100 jarig bestaan van café restaurant “Het Pelgrimshuis” te Smakt, een buurtschap op de grens van Venray en Boxtel.

Smakt is een bedevaartsplaats waar elk jaar duizenden pelgrims komen om Sint Jozef te vereren , hem iets te vragen of hem te bedanken.Voor verlichting van een zieke, voor de komst van “een fijne vrijer“ of voor een snelle verkoop van je huis.

Het is de enige plaats in Nederland waar Sint Jozef ge- en vereerd wordt.

 

Naast de geschiedenis van het pelgrimshuis behandelt het boek allerlei zaken van die plek:

Over pelgrimeren. Een beknopte cultuurgeschiedenis van de Jozef verering in Smakt, de geschiedenis van de kapel ,de geschiedenis van de orde van de ongeschoeide karmelieten en hun bemoeienissen met de kapel, wie is Jozef , de iconografie van Sint Jozef, weerspreuken, van Jozef afgeleide namen, hoe wordt je beschermheilige etc.

Maar het overgrote deel bestaat uit persoonlijke verhalen van bedevaartgangers uit heel het land.

 

Ruud Harmsen heeft n.a.v. al die bovenstaande aspecten zijn beelden daaraan toegevoegd.